Porady


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki  Drukuj
 
26 maja 2011 / Źródło: pliki BWS opracowane przez ekspertow

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO AKTU STANU CYWILNEGO, KORESPONDENCYJNIE

TERMIN ZAŁATWIENIA: zgodnie z kpa od 1 do 7 dni.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca przechowywania księgi aktów stanu cywilnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • pisemny wniosek o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego złożony korespondencyjnie,
  • poświadczenie własnoręczności podpisu sporządzone przez notariusza.

Wniosek o wydanie odpisu można także składać:

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

  • złożenie korespondencyjne wniosku o wydanie odpisu,
  • wniesienie opłaty skarbowej,
  • wydanie odpisu skróconego i przekazanie go korespondencyjnie do usc właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

WYMAGANE OPŁATY:

  • opłata skarbowa od wydania 1 egzemplarza odpisu zupełnego wynosi 33,00 z.ł,
  • opłatę skarbową uiszcza się przelewem na rachunek bankowy właściwego urzędu (wydającego odpis).

Okoliczności i podstawa prawna


Znajdź swój urząd


Powrót do listy tematów
Do dnia 31 sierpnia 2015 roku na podstawie przepisu o okresie przejściowym - urząd stanu cywilnego może wydawać odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego na zasadach określonych przepisami poprzedniej ustawy.
 
 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016