Porady


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki  Drukuj
 
26 maja 2011 / Źródło: pliki BWS opracowane przez ekspertow

REJESTRACJA ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM USC, WNIOSKODAWCA JEST OBYWATELEM POLSKIM I NIGDY NIE MIESZKAŁ W POLSCE, OSOBIŚCIE

OKOLICZNOŚCI:

  • małżeństwo zostało zawarte za granicą przez obywatela polskiego,
  • akt małżeństwa został zarejestrowany w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Art. 35, 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Znajdź swój urząd


Powrót do listy tematów
Do dnia 31 sierpnia 2015 roku na podstawie przepisu o okresie przejściowym - urząd stanu cywilnego może wydawać odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego na zasadach określonych przepisami poprzedniej ustawy.
 
 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016