Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 

Najnowszy artykuł

SYTUACJA FINANSOWA USC
02 września 2014
Autor: Biuletyn

SYTUACJA FINANSOWA USC

Urząd Stanu Cywilnego jak każda inna organizacja dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania musi posiadać między innymi odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Niezależnie od zaangażowania kadry pracowniczej, wsparcia nowoczesną technologią informatyczną, finanse nadal są czynnikiem, bez którego nie jest możliwe dążenie do prawidłowego rozwoju administracji.


Informatyzacja USC
04 marca 2014
Autor: Biuletyn

Informatyzacja USC

Przyjęte przez Radę Ministrów w lipcu 2013 roku założenia do
nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego wskazują, że proces
rejestracji stanu cywilnego ulegnie gruntownej przemianie zarówno
pod kątem prawnym, organizacyjnym jak i technologicznym.
Kierunek zmian, które mają nastąpić zgodny jest z obowiązującym
powszechnie w administracji publicznej rozwojem tak zwanych
e-usług