Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 

Najbliższe szkolenie

Systemy dziedzinowe dla Urzędów Stanu Cywilnego w 2015 roku

2014-12-03 - 2014-12-04

Szanowni Państwo,


TECHNIKA IT S.A. ma przyjemność zaprosić na szkolenie "Systemy dziedzinowe dla Urzędów Stanu Cywilnego w 2015 roku". Szkolenie odbędzie się w dniach 03-04.12.2014 roku w Zakopanem. Szkolenie adresowane jest do kierowników oraz pracowników urzędów stanu cywilnego, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów informatyki oraz koordynatorów czynności kancelaryjnych. W tym roku, tematyka szkolenia w całości poświęcona będzie zmianom, które czekają Ur

 
 

Najnowszy artykuł

SYTUACJA FINANSOWA USC
02 września 2014
Autor: Biuletyn

SYTUACJA FINANSOWA USC

Urząd Stanu Cywilnego jak każda inna organizacja dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania musi posiadać między innymi odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Niezależnie od zaangażowania kadry pracowniczej, wsparcia nowoczesną technologią informatyczną, finanse nadal są czynnikiem, bez którego nie jest możliwe dążenie do prawidłowego rozwoju administracji.


Informatyzacja USC
04 marca 2014
Autor: Biuletyn

Informatyzacja USC

Przyjęte przez Radę Ministrów w lipcu 2013 roku założenia do
nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego wskazują, że proces
rejestracji stanu cywilnego ulegnie gruntownej przemianie zarówno
pod kątem prawnym, organizacyjnym jak i technologicznym.
Kierunek zmian, które mają nastąpić zgodny jest z obowiązującym
powszechnie w administracji publicznej rozwojem tak zwanych
e-usług