Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 

Najnowszy artykuł

E-USC
17 grudnia 2014
Autor: Biuletyn

E-USC

Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje w złożonym otoczeniu, z którym współpracuje na wielu płaszczyznach. Obszar współpracy sprowadza się do procesów wymiany informacji. Wszystko to co wpływa do USC oraz to co USC wytwarza i wysyła na zewnątrz, niezależnie od formy jest informacją. Pełna realizacja idei informatyzacji rejestracji stanu cywilnego wymaga zatem podejścia systemowego, uwzględniającego każdy aspekt funkcjonowania USC.


SYTUACJA FINANSOWA USC
02 września 2014
Autor: Biuletyn

SYTUACJA FINANSOWA USC

Urząd Stanu Cywilnego jak każda inna organizacja dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania musi posiadać między innymi odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Niezależnie od zaangażowania kadry pracowniczej, wsparcia nowoczesną technologią informatyczną, finanse nadal są czynnikiem, bez którego nie jest możliwe dążenie do prawidłowego rozwoju administracji.