Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 

Najbliższe szkolenie

Uwaga nowo zatrudnieni kierownicy, zastępcy kierowników i pracownicy USC!

2014-09-01 - 2014-10-01
OFERTA UDZIAŁU W KURSIE PODSTAWOWYM


Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej planuje zorganizowanie kolejnej edycji kursu podstawowego dla nowo zatrudnionych pracowników USC oraz innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy ogólnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Cały kurs obejmuje dwa zjazdy, każdy po 5 dni. Pierwszy zjazd planowany jest we wrześniu 2014r. a drugi - będący kontynuacją pierwszego - w październiku 2014r. K
 
 

Najnowszy artykuł

Informatyzacja USC
04 marca 2014
Autor: Biuletyn

Informatyzacja USC

Przyjęte przez Radę Ministrów w lipcu 2013 roku założenia do
nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego wskazują, że proces
rejestracji stanu cywilnego ulegnie gruntownej przemianie zarówno
pod kątem prawnym, organizacyjnym jak i technologicznym.
Kierunek zmian, które mają nastąpić zgodny jest z obowiązującym
powszechnie w administracji publicznej rozwojem tak zwanych
e-usług


KONTROLA W USC
29 listopada 2013
Autor: Biuletyn

KONTROLA W USC

Uprawnienia organu kontrolnego i kontrolowanego nie są sprawą dowolności organu kontrolnego. Uprawnienia te są ściśle określone i wynikają z ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz. U z 2011r. Nr 185, poz. 1092).