Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 

Najbliższe szkolenie

Uwaga nowo zatrudnieni kierownicy, zastępcy kierowników i pracownicy USC!

2014-09-01 - 2014-10-01
OFERTA UDZIAŁU W KURSIE PODSTAWOWYM


Zarząd Główny Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej planuje zorganizowanie kolejnej edycji kursu podstawowego dla nowo zatrudnionych pracowników USC oraz innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy ogólnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Cały kurs obejmuje dwa zjazdy, każdy po 5 dni. Pierwszy zjazd planowany jest we wrześniu 2014r. a drugi - będący kontynuacją pierwszego - w październiku 2014r. K
 
 

Najnowszy artykuł

SYTUACJA FINANSOWA USC
02 września 2014
Autor: Biuletyn

SYTUACJA FINANSOWA USC

Urząd Stanu Cywilnego jak każda inna organizacja dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania musi posiadać między innymi odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Niezależnie od zaangażowania kadry pracowniczej, wsparcia nowoczesną technologią informatyczną, finanse nadal są czynnikiem, bez którego nie jest możliwe dążenie do prawidłowego rozwoju administracji.


Informatyzacja USC
04 marca 2014
Autor: Biuletyn

Informatyzacja USC

Przyjęte przez Radę Ministrów w lipcu 2013 roku założenia do
nowej ustawy prawo o aktach stanu cywilnego wskazują, że proces
rejestracji stanu cywilnego ulegnie gruntownej przemianie zarówno
pod kątem prawnym, organizacyjnym jak i technologicznym.
Kierunek zmian, które mają nastąpić zgodny jest z obowiązującym
powszechnie w administracji publicznej rozwojem tak zwanych
e-usług