Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 
 

POZNAŃ

POZNAŃ - godło

POZNAŃ

POZNAŃ - flaga
 
Adres
61-706 POZNAŃ
ul. Karola Libelta 16/20
tel.: 616463344
fax.: 618784336
email: sc@um.poznan.pl
www: http://www.city.poznan.pl
 • województwo wielkopolskie
 • kod terytorialny:
3 064 011
 • liczba mieszkańców:
543 000
 • obszar:
261 km2
 

Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu usytuowany jest w dwóch punktach miasta.
W skład USC wchodzą trzy oddziały, których siedziby znajdują się pod następującymi adresami: • Oddziały Urodzeń, Małżeństw i Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego – ul. Libelta 16/20

 • Oddział Ksiąg Stanu Cywilnego - Archiwum – ul. Libelta 16/20

 • Oddział Zgonów – ul. Woźna 15.


W USC w Poznaniu sporządza się rocznie około: • 15 000 aktów urodzeń,

 • 4 000 aktów małżeństw,

 • 7 000 aktów zgonów.


Ponadto wydaje rocznie około: • 2 000 decyzji administracyjnych,

 • 60 000 odpisów aktów stanu cywilnego z lat ubiegłych.


Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu zatrudnia 37 osób. Pracami tego uręzędu kieruje Dyrektor Wydziału - Kierownik USC Mariusz Kopeć, a Jego zastępcami są: • Katarzyna Kołucka - Zastępca Dyrektora Wydziału - Zastępca Kierownika USC,

 • Krzysztof Konarski – Kierownik Oddziału Urodzeń, Małżeństw i Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego - Zastępca Kierownika USC,

 • Alina Rudnicka-Kajdasz - Kierownik Oddziału Ksiąg Stanu Cywilnego - Archiwum - Zastępca Kierownika USC,

 • Ryszard Bittner – Kierownik Oddziału Zgonów - Zastępca Kierownika USC


W archiwum poznańskiego USC znajdują się księgi stanu cywilnego oraz akta zbiorowe z ostatnich 100 lat, a także wtóropisy urodzeń, małżeństw i zgonów, w tym poniemieckie, z okolicznych urzędów stanu cywilnego. Od 1999 roku wszystkie oddziały USC są w pełni skomputeryzowane z wykorzystaniem oprogramowania firmy  „TECHNIKA IT” z Gliwic. Poznański USC posiada certyfikat ISO 9001:2000. W czerwcu 2003 roku został laureatem Wielkopolskiej Nagrody Jakości wspólnie z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania w zakresie stosowania doskonałych rozwiązań w zarządzaniu przez jakość (TQM).

> Inne urzędy

 
 

Galeria zdjęć