Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 
 

SZCZECIN

SZCZECIN - godło

SZCZECIN

SZCZECIN - flaga
 
Adres
70-456 SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
tel.: 914245254
fax.: 914245260
email: usc@um.szczecin.pl
www: http://www.szczecin.pl

 

 • województwo     zachodniopomorskie
 • kod terytorialny: 81101
 • liczba mieszkańców: 413860
      miasto: 400550
      gminy: 13310
 

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym miasto Szczecin oraz gminy: Dobra i Kołbaskowo. Jego siedzibą jest gmach Urzędu Miasta Szczecin, w którym znajdują się podstawowe stanowiska pracy oraz archiwum. USC posiada na terenie miasta Szczecin swoją filię: • Filia Dąbie, gdzie obsługiwani są mieszkańcy prawobrzeżnej części miasta w zakresie przyjmowania dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego, przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawania odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, oraz umiejscawiania i odtwarzanie dokumentów stanu cywilnego zawartych za granica.


USC w Szczecinie posiada dwie sale reprezentacyjne: • w filii Dąbie

 • w Zamku Książąt Pomorskich.


W strukturze organizacyjnej tego urzędu stanu cywilnego funkcjonuje referat ds. dokumentacji aktów stanu cywilnego, stanowiska pracy ds. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz stanowisko ds. organizacyjnych. W USC w Szczecinie zatrudnionych jest 19 pracowników. Funkcję Kierownika USC pełni Pan Karol Lipiński, kierownikiem referatu jest Pani Krystyna Zawal. Ponadto 4 panie są powołane Uchwałą Rady Gminy na zastępców kierownika do wykonywania czynności wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

W Urz?dzie Stanu Cywilnego w Szczecinie średnio w roku rejestruje się: • 5200 urodzeń

 • 2700 małżeństw

 • 5200 zgonów.


W archiwach szczecińskiego USC znajdują się: • księgi poniemieckie urodzeń, małżeństw i zgonów miasta Szczecina oraz księgi z części miejscowości byłego powiatu, od 1909 roku do roku 1938 (niekompletne)

 • akty urodzeń, małżeństw i zgonów odtwarzane przez sądy powiatowe i grodzkie w latach 1952-1955 z byłego województwa szczecińskiego

 • akty urodzeń, małżeństw i zgonów odtwarzane przez były urząd powiatowy w latach 1955-1961 z byłego powiatu szczecińskiego

 • akty urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzane po 1945 roku z terenu Szczecina oraz gmin Dobra i Kołbaskowo.

> Inne urzędy

 
 

Galeria zdjęć