Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 
 

CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWA - godło

CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWA - flaga
 
Adres
42-217 CZĘSTOCHOWA
ul. Focha 19/21
tel.: 343707485
fax.: 343707180
email: usc@czestochowa.um.gov.pl
www: http://www.czestochowa.pl
województwo śląskie
kod terytorialny 2464011
liczba mieszkańców 250 000
 

Częstochowa leży na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Wyżyny śląskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zwanej też Jurą Krakowsko-Częstochowską. Pierwsze wzmianki o Częstochowie pochodzą z 1222 roku. Lokacja miasta nastąpiła w 1356 roku z rąk króla Kazimierza Wielkiego. Przełomowa decyzja księcia Władysława Opolczyka w 1382 roku ulokowała tu Klasztor Paulinów i powierzyła mu Świętą Ikonę.

Dzisiejsza Częstochowa jest liczącym się w kraju ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Cenne zbytki, malownicze okolice (warownie jurajskie), unikalna w kraju flora i fauna oraz Jasna Góra co roku przyciągają wielu turystów i pątników.

Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie mieści się w budynku o kształcie rotundy, o średnicy 33 m, nazwanym Pałacem Ślubów. To jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków w Częstochowie, wzniesiony w latach 1970-1980. Biała Marianna to nazwa marmuru, którym wyłożono posadzkę Pałacu Ślubów. Filary i lamperie pokryte są marmurem bolechowickim. Okna na piętrze wypełnione są witrażami. W holu uwagę zwraca wielki żyrandol i ?kręcone schody", które służą również jako miejsce wspólnych fotografii uczestników ślubów cywilnych i par honorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, a także na pokazy mody organizowane na cele charytatywne.
Parter to archiwum ksiąg metrykalnych zawierających od 1906 roku około 850 tysięcy aktów stanu cywilnego. Na parterze są też pomieszczenia biurowe dla pracowników, dwie sale toastowe i sala dla interesantów. Na piętrze zaprojektowano trzy sale ślubów, jedną salę nadawania imion noworodkom oraz kawiarnię.
Od czasu zawarcia przez Polskę konkordatu ze Stolicą Apostolską do zawierania małżeństw w USC wykorzystywana jest w zasadzie jedna, największa sala, zwana Złotą. Pozostałe pomieszczenia aktualnie przeznaczone są dla potrzeb Częstochowskiego Muzeum.

W zasobach USC znajdują sią wtóropisy ksiąg parafialnych wyznań: katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego i mojżeszowego oraz księgi aktów stanu cywilnego od 1946 r. Urząd jest skomputeryzowany od 2001 roku i wykorzystuje program PB_USC firmy TECHNIKA z Gliwic. Zasoby elektroniczne stanowią ponad 1/3 posiadanych aktów stanu cywilnego. Dysponuje 2-kierunkową łącznością z systemem ewidencji ludności.

W ostatnich latach sporządza się tu średnio w roku


  • 3700 aktów urodzeń
  • 3600 aktów zgonów
  • 1700 aktów małżeństw, w tym dla kilkudziesięciu ślubów zawieranych w Sanktuarium Jasnogórskim.

Dokonuje się ponad 2000 zmian w aktach, wpisuje 250 aktów zagranicznych, wydaje ponad 31 000 odpisów aktów archiwalnych oraz 200 decyzji o zmianie imion i nazwisk. Codziennie załatwia się wnioski około 140 interesantów.

W urzędzie zatrudnionych jest 17 pracowników, w tym kierownik Eugeniusz Marchewka i 2 jego zastępców: Stanisława Byba oraz Małgorzata Ładniak.

> Inne urzędy

 
 

Galeria zdjęć