Przejdź do Platformy Usług Stanu Cywilnego
 
 

KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG - godło

KOŁOBRZEG

KOŁOBRZEG - flaga
 
Adres
78-100 KOŁOBRZEG
ul. Armii Krajowej 12
tel.: 943551605
fax.: 943551605
email: urzad@um.kolobrzeg.pl
www: http://www.kolobrzeg.eu
  • województwo zachodniopomorskie
  • kod terytorialny: 3208011
  • liczba mieszkańców miasta:
    46 000
  • obszar miasta: 26,0 km2
 

Kołobrzeg jest największym i najpiękniejszym polskim uzdrowiskiem o niezrównanym uroku i bogatej historii. Główna funkcja miasta turystyczno - uzdrowiskowa uwarunkowana jest doskonałym położeniem u ujścia rzeki Parsęty


w sąsiedztwie lasów, złóż borowiny, ekosystemu bagienno - wodnego, który zapewnia schronienie wielu rzadkim gatunkom zwierząt i roślin.


Do odwiedzenia Kołobrzegu zachęcają też liczne zabytki. Wśród nich są m.in. gotycka Bazylika Mariacka czy neogotycki Ratusz. Obecnie miasto przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Środki unijne umożliwiły rozpoczęcie szeregu inwestycji, poprawiających standard życia mieszkańców i wypoczywających turystów. Kołobrzeg jest w ścisłej czołówce wielu rankingów, publikowanych przez Rzeczpospolitą, Wspólnotę, czy magazyn „Forbes”. Obecność w gronie laureatów Konkursu „Teraz Polska” jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji miasta wśród polskich ośrodków turystycznych.


Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w zabytkowym Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej 12, na I piętrze, gdzie zajmuje osiem pomieszczeń: „Salę Ślubów”, „Poczekalnię do Sali Ślubów” „Pomieszczenie Toastów”, pokój kierownika, sekretariat, archiwum akt bieżących, archiwum akt poniemieckich, pokój rejestracji zgonów. Urząd Stanu Cywilnego obejmuje swoim zasięgiem miasto i gminę Kołobrzeg w pełnym zakresie usług oraz ościenne gminy z terenu powiatu kołobrzeskiego z zakresu rejestracji urodzeń i zgonów – z uwagi na lokalizację szpitala powiatowego.


Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pełni sobotnie dyżury. Związki małżeńskie zawierane są w soboty i święta w godzinach ustalonych z nupturientami. Uroczystości ślubne odbywają się również w dni powszednie, zgodnie z wolą osób zainteresowanych.


W USC zatrudnione są cztery osoby: Kierownik USC, zastępca Kierownika USC oraz dwóch pracowników merytorycznych.


W archiwum USC przechowywane są księgi niemieckie z terenu miasta Kołobrzeg.


Urząd Stanu Cywilnego w Kołobrzegu sporządza rocznie około 2000 aktów stanu cywilnego, wydaje około 12 000 odpisów i zaświadczeń oraz 250 decyzji administracyjnych.


Odznaczenia par medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odbywa się z uroczystą oprawą, indywidualnie dla każdej pary jubilatów.


Od września 2006 r. Urząd Stanu Cywilnego w Kołobrzegu korzysta z programu komputerowego do rejestracji stanu cywilnego firmy TECHNIKA IT SA z Gliwic. Od 2009 roku program jest kompatybilny z programem używanym przez Ewidencję Ludności Miasta Kołobrzeg.

> Inne urzędy

 
 

Galeria zdjęć