Publikacje


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki   Drukuj
 
01 czerwca 2011 / Autor: GH / Źródło: Redakcja Portalu PLUSC

Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Strona  1  2  >> 
Rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Malucha który przyszedł na świat za granicą, można zarejestrować w polskim urzędzie stanu cywilnego, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania jednego z rodziców. Jeśli ani jedno z rodziców nigdy nie mieszkało w Polsce, wniosek trzeba złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy.

Nie ma obowiązku rejestrowania w Polsce dziecka urodzonego za granicą, jednak taka rejestracja jest konieczna dla uzyskania numeru PESEL czy otrzymania polskiego paszportu. Rejestrację urodzenia można załatwić osobiście, za posrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej (konieczne pełnomocnictwo). Rejestracji można dokonać także poprzez konsulat.

W jaki sposób zarejestrować dziecko w Polsce?

Rejestrację dziecka w urzędzie stanu cywilnego można załatwić przez:

Dokumenty potrzebne do rejestracji:

  • podanie wraz z oświadczeniem, że dotychczas nie występowano z podobnym wnioskiem,
  • oryginalny odpis aktu urodzenia lub fotokopia/kserokopia dokumentu (poświadczona przez organ, który przechowuje oryginały ksiąg,
  • dowód osobisty/paszport,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • w przypadku dziecka nigdzie wcześniej nie zarejestrowanego - dokumenty potwierdzające fakt urodzenia tj. świadectwo lekarskie, zaświadczenie położnej i inne dowody potwierdzające prawdziwość zdarzenia,
  • odpis aktu małżeństwa rodziców - w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia rodziców - gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim.

Wszystkie zagraniczne dokumenty muszą być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub polskiego Konsula - nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych. Nie są wymagane odpisów aktów, sporządzone w tym samym urzędzie.

Strona  1  2  >> 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016