Publikacje


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki   Drukuj
 
04 października 2011 / Autor: GH / Źródło: Redakcja Portalu PLUSC

Odpisy Akt Stanu Cywilnego

Strona  <<  <  1  2  3  4  >> 

Alternatywnym (i bardziej kosztownym) sposobem legalizacji odpisu polskiego aktu stanu cywilnego do użytku w innym kraju, jest przetłumaczenie go przez tłumacza przysięgłego, a następnie poświadczenie przez właściwy urząd.

Kto może złożyć wniosek o wydanie odpisu?

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawa o aktach stanu cywilnego, odpisy oraz zaświadczenia określone w art. 79, a zatem odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, jak również zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, wydaje się na wniosek:

  • sądu lub innego organu państwowego,
  • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
  • innych osób niż wymienione, które wykażą w tym interes prawny,
  • organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

To ogranicza bezpośredni dostęp do aktów do osób, które są w stanie udokumentować pokrewieństwo z osobą wymienioną w poszukiwanym akcie lub wykażą interes prawny.

Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie odpisu aktu,
  • dowód osobisty,
  • udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu.

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych "powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej z podaniem w jej uzasadnieniu przyczyn, dla których wniosek nie mógł zostać uwzględniony". Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego jest wojewoda.

Strona  <<  <  1  2  3  4  >> 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2015