Publikacje


Dodaj do aktówki Dodaj do aktówki   Drukuj
 
04 października 2011 / Autor: GH / Źródło: Redakcja Portalu PLUSC

Odpisy Akt Stanu Cywilnego

Strona  <<  <  1  2  3  4  >> 

Alternatywnym (i bardziej kosztownym) sposobem legalizacji odpisu polskiego aktu stanu cywilnego do użytku w innym kraju, jest przetłumaczenie go przez tłumacza przysięgłego, a następnie poświadczenie przez właściwy urząd.

Kto może złożyć wniosek o wydanie odpisu?

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawa o aktach stanu cywilnego, odpisy oraz zaświadczenia określone w art. 79, a zatem odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, jak również zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, wydaje się na wniosek:

  • sądu lub innego organu państwowego,
  • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
  • innych osób niż wymienione, które wykażą w tym interes prawny,
  • organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

To ogranicza bezpośredni dostęp do aktów do osób, które są w stanie udokumentować pokrewieństwo z osobą wymienioną w poszukiwanym akcie lub wykażą interes prawny.

Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie odpisu aktu,
  • dowód osobisty,
  • udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu.

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych "powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej z podaniem w jej uzasadnieniu przyczyn, dla których wniosek nie mógł zostać uwzględniony". Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego jest wojewoda.

Strona  <<  <  1  2  3  4  >> 
 

Wizytówki firm

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)

Reklama

(Miejsce na wizytówkę)
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie dodał komentarza.
Bądź pierwszy i podziel się swoją opinią z innymi!
 
 
 
 
 
Wydruk pochodzi z Platformy Usług Stanu Cywilnego
www.usc.pl © 2016